Sharinent Ocderakhcho

WTO a právo mezinárodního obchoduPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Martin JankůÚčelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání práv duševního vlastnictví. Vedle soustředění se na základy práva WTO se učební text zaměřuje také na vztah mezi právními normami WTO a dalšími hodnotami, jako je např. právo rozvojových zemí na preferenční zacházení v rámci rozvoje světového obchodu, nebo např. právo členských zemí států WTO chránit své veřejnoprávní zájmy. Vedle studentů právnických, ekonomických a dalších fakult je kniha velmi vhodnou pomůckou pro všechny, kteří se s prováděním ustanovení jednotlivých dohod WTO, které jsou v publikaci též prezentovány, setkávají ve své profesní praxi.


Čí žena jsem na aplikaci. Publikace vhodným zpsobem dopluje ásten mezeru která v dané . Cochces.cz Vám porovná ceny. Modrá stuha význam.


Pravo Mezinarodniho Obchodu

Generel Agreement on Tarifs and Trade dále jen GATT která vstoupila v platnost roku 1948. Kompletní technická specifikace produktu WTO a právo mezinárodního obchodu a dalí informace o produktu. Uetíte 37 K 8 453 K 41182 K bez DPH . Clockwork Angel Indigo. Je mit a ivy ligovou školu. Odborná a nauná literatura Uebnice Zákony pedpisy normy Ostatní zákony a pedpisy WTO a právo mezinárodního obchodu8. Compliance íny s WTO Jak ína dodrela obchodní závazky a jak usilovala o získání statusu trní ekonomiky. 0 hodnocení WTO a právo mezinárodního obchodu 0. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s vyuíváním cookies a pedáním údaj. Právo mezinárodního obchodu. Klára Svobodová 3 Svtová obchodní organizace WTO Nejvýznamnjí mezinárodní organizace v oblasti mezinárodního obchodu Sídlo v enev 153 lenských stát Vznik . K hard law pramenm patí Dohoda o . Potebujete se orientovat v obchodním právu? Máte vlastní právní praxi nebo studujete právnickou fakultu? Pak odborné knihy z Nakladatelství C. mnohostranné dohody cca 60 dohod jsou právními texty závaznými pro vechny leny WTO které pokrývají spolupráci v oblasti obchodu s nezemdlskými výrobky Dohoda GATT 1994 se zemdlskými produkty Dohoda o zemdlství se slubami Veobecná dohoda o obchodu se slubami právy k duevnímu vlastnictví Dohoda o. Úelem knihy je podat výklad základ práva WTO Svtová obchodní organizace zasazený do kontextu obchodních a politických vztah mezi státy. WTO usiluje o prosazování volného obchodu a to konkrétn tím e zajiuje aby jednotlivé zem pi obchodních jednáních nepolevovaly v odstraování pekáek bránících obchodu. Na základ vaeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Podle analýzy takové tarify poruují mezinárodní obchodní právo. Vechna práva vyhrazena.

MI PDF Viewer Stáhnout pro PC.


Dobré knihy PDF WTO a právo mezinárodního obchodu PDF. Audio knihy zdarma Martin Janků.