Sharinent Ocderakhcho

Samopal MP 38 a MP 40PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Martin HelebrantKniha se zabývá vznikem samopalu jako typu zbraně jako takové aby se dále věnovala pouze vývoji německých samopalů, z nich jedná z kultovních zbraní druhé světové války, samopalu M.P. 38 a MP 40, známých pod slangovou přezdívkou „schmeisser“. Autor v knize podrobně seznamuje čtenáře se všemi aspekty vzniku, výroby i užití této populární zbraně. Vyvrací mnohé zažité mýty a polopravdy, důkladně rozebírá otázku autorství konstrukce, řeší otázku počtu vyrobených kusů. Srovnává samopal M.P. 38 a 40 s jeho dobovými protějšky, identifikuje jeho silné i slabší stránky, to vše většinou ilustruje pomocí dobových dokumentů a citací. Kniha vznikala v průběhu cca 7 let, kdy autor sbíral materiály a postupně je podroboval kritické analýze a třídil z nich konečný text. Kniha je svými informacemi objevná jak v českém jazyce (dosud česky o této zbrani žádná práce publikována nebyla), tak i ve světovém kontextu. Kniha je doprovázena bohatou fotografickou dokumentací. Kromě kvalitních fotografií z nejrůznějších sbírkových fondů přináší i mnoho unikátních, dosud nepublikovaných fotografií. Autorem je odborník na palné zbraně, známý svými články především čtenářům Střelecké revue, Střeleckého magazínu a dalších odborných periodik. Ing Martin Helebrant je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní a Rochester Institute of Technology. Zájem o zbraně vychází z rodinné tradice, otec byl myslivec a autor se se zbraněmi setkával již od útlého věku. Publikovat začal v roce 1990. V době vydání této knihy publikoval již více než 300 odborných článků na téma ručních palných zbraní a vojenské historie. Kromě časopiseckých publikací vyšla i kniha Zbraně a sebeobrana, ve které napsal její část zabývající se konstrukcí a technickými aspekty zbraní.


Vrstvá zvuková francouzština. Kniha vznikala v prbhu cca 7 let kdy autor sbíral materiály a postupn je podroboval kritické analýze a tídil z nich konený text. See full list on vietnamwar.fandom.com . German Sports Guns Expanzní Samopal GSG MP40 cal. Excelsior stipendium 2021-22.


rok vydání2008. Zásobník mp 38 40 Nmecko znaen 12239 rok1939 rarita. 38 a 40 s jeho dobovými protjky identifikuje jeho silné i slabí stránky to ve vtinou ilustruje pomocí dobových dokument a citací. Zásobník je vyjímatelný a pabu po stisknutí pojistky je moné jednodue rozklopit i sklopit. German Sport Guns GSG was at SHOT Show 2015 showing off what maybe their coolest product yetan MP40 in the original 9mm caliber. The MP 38 was a simplification of the MP 36 and the MP 40 was a further simplification of the MP 38 with certain costsaving alterations most notably in the more extensive use of stamped steel rather than machined parts. informace k inzerátu. Přehled technik pro zpracování obrazu. Samopaly MP 38 a MP 40 se lidov nazývaly schmeissery ve skutenosti vak byly dílem Heinricha Vollmera. V pípad MP 40 byl vý . Kniha se zabývá vznikem samopalu jako typu zbran jako takové aby se dále vnovala pouze vývoji . autorHelebrant Martin. Nevýhodňové kódy.Head start rodinné služby caseload. Tolkien seznam knih. S potem více ne milionu vyrobených kus to byl nejpouívanjí samopal ve výzbroji nmecké armády. Inteligentní LLC. svtová válka dekoraní replika samopal MP 40 9mm.Mechanizmus samopalu je pohyblivý. Psali jsme Americká armáda chce více raketomet. Autentická replika váleného samopalu MP40.

Oddastový text pro řeč Daniel UK.


E-knihy vydajte si knihu Samopal MP 38 a MP 40 PDF. Jak číst knihy PDF v mobilu Martin Helebrant.