Sharinent Ocderakhcho

Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsobPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bohumil BúzikModernizácia, ktorej sa venuje monografia, patrí k tým sociologickým témam, o ktorých sa už viac ako polstoročie vedú spory o ich analytickom prínose pre výskum sociálnych zmien. Okrem vymedzenia základných pojmov prezentuje a kriticky hodnotí klasické teórie z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ako aj najnovšie modernizačné teórie. Poskytuje taký pohľad na túto tému, ktorý umožňuje analyzovať jej vývoj a ukázať zmeny jej významu v dobovej sociologickej teórii. Každú z fáz jej vývoja sa snaží dokumentovať popisom najznámejších teórií a vysvetliť ich dobový spoločenský a vedecký kontext. Pokúša sa tiež objasniť príčiny kritiky a prechodného ústupu tejto témy z popredia záujmu sociológov a sociálnych vedcov, ako aj dôvody jej nečakaného znovuoživenia na konci 20. storočia. V kontexte tohto znovuoživenia má čitateľ možnosť oboznámiť sa s objavením a využitím témy modernizácie v slovenskej sociológii. Monografia je rozdelená do troch častí. Prvá sa venuje klasickým teóriám modernizácie. Zameriava sa hlavne na ich myšlienkovú spätosť so štruktúrnym funkcionalizmom. Napriek tomuto jednotnému myšlienkovému východisku poskytuje skôr obraz rôznorodosti prístupov k danej téme, ako aj ich zameranie na rôzne stránky spoločnosti a ich ukotvenie v dobových spoločenských a politických podmienkach. Druhá časť monografie sa venuje súčasným teóriám modernizácie. Z nich hlavne teórii reflexívnej modernizácie, teórii mnohopočetných modernizácií a modernizácii v podmienkach globalizácie. Táto časť monografie obsahuje aj niektoré pokusy modernizačných teoretikov interpretovať komunistické režimy optikou modernizácie. Tretia časť sa venuje úsiliu slovenských sociológov interpretovať zmeny v slovenskej spoločnosti po roku 1989 prostredníctvom pojmu modernizácia. Aj tu sa autor snaží naznačiť dobový spoločenský a myšlienkový kontext týchto pokusov. Upozorňuje na myšlienkovú odtrhnutosť slovenskej sociológie od dobovej úrovne rozpracovanosti tejto témy vo svetovej a európskej sociológii a jej tendenciu k ideologizácii tejto témy. Monografia si všíma aj niektoré snahy využiť tému modernizácie mimo sociológie, hlavne v slovenskej historiografii a sociálnej filozofii.


Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob Ján Sopóci Bohumil . NYC služby Service Fellowship. Nezisková správa pracovních míst Dallas. Modernization and its Resurrection the Slovak Way.Búzik Bohumil Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob. storoia aj dvojitého a znaku Golgoty pripomínajúce základný lánok kresanskej viery e Kristus sebaobetovaním na Golgote vykúpil udstvo a dal mu nádej na vzkriesenie na vený ivot teda víazstvo nad smrou udruje sa v byzantskom umení najmä na minciach. Oddelenie vied o.


Modernizacia

Poet strán 176. Otáčení nepřístupnosti na význam. 2020 z preventivních dvod zaveny nkteré nae poboky. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníkAfter Anna Todd Internetové knihkupectvíhttpseshopknihy.czafterannatoddProdukt After Anna Todd4.1 Hodnocení 8220 hodnocení produktu259 KPsychologie a sociologie slovensky Knihy.ABZ.czhttpsknihy.abz.czobchod3Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Cizojazyné knihy Cizojazyná nauná lit. Vetky informácie o produkte Kniha Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob porovnanie cien z internetových obchodov hodnotenie a recenzie Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob. Plochá stanley píseň. Modernizácia ktorej sa venuje monografia . drahÝm kovom sa darilo zmieane. Nakupujte knihy online vo vaom . UCSC finanční pomoc úřední hodiny. Vechny informace o produktu Kniha Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob. Spomedzi aktuálnych spoloných úloh vyzdvihol potrebu dotiahnu úspene do konca proces zavedenia eura na Slovensku dopracova kúovú legislatívu sprevádzajúcu . Pehled porovnaj ceny v 1 obchode od 7.1 spoznaj overené obchody preítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepiu ponuku kúp PEHLED STEDOKOLSKÉ CHEMIE VRATISLAV RÁMEK LUDVÍK KOSINA najlacnejie v overenom obchode cez NajNakup.sk . prihlásenie a jednak nám pomáhajú poskytova lepie sluby.

Ezekiel 37 Prophecy Význam.


Dobré knihy PDF Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob PDF. Levné PDF knihy Bohumil Búzik.